<div align="center"> <h1>5a</h1> <h3>klasa 5a</h3> <p>strona</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/speyker/public_html" rel="nofollow">http://www.republika.pl/speyker/public_html</a></p> </div>